Information för Air Finlands kunder

Ersättningsbesluten med anledning av flygbolaget Air Finlands konkurs har överklagats till förvaltningsdomstolen. Ersättningar kan betalas ut först efter att alla besvär har slutbehandlats.

Konsumentverket (fr.o.m. den 1 januari 2013 Konkurrens- och konsumentverket) behandlade ungefär 3 000 ansökningar med anledning av Air Finlands konkurs och fattade ersättningsbeslut om dem i slutet av 2012. Konsumenter som var missnöjda med ersättningsbesluten kunde överklaga beslutet genom besvär till förvaltningsdomstolen.

Besvärstiden har nu löpt ut och förvaltningsdomstolarna börjar behandla de besvär som inkommit. Ersättningar till konsumenter kan betalas ut först när alla beslut har vunnit laga kraft, dvs. när besvären har slutbehandlats. Förvaltningsdomstolens behandling av besvären kan räcka flera år.

Air Finland ansökte om konkurs i juni 2012. Säkerheten som bolaget ställt hos Konsumentverket räckte inte till för att betala de godkända ersättningsansökningarna till fullt belopp. Anledningen är att Air Finland inte anmält de nödvändiga och korrekta uppgifter som behövs för att fastställa säkerheten till Konsumentverket trots att detta krävs enligt lagen.

Man var också tvungen att använda säkerheten till att bekosta hemresan för de resenärer som blivit kvar utomlands på grund av konkursen. Mellan juni och juli 2012 såg Konsumentverket till att över 1 000 av Air Finlands kunder kunde resa hem från Europa och Egypten. Konsumentverket hyrde bland annat åtta flygplan och tiotals bussar för returtransporterna.