JVG och Unibet bröt mot reglerna för influerarmarknadsföring

Konsumentombudsmannen har granskat musikgruppen JVG:s och penningspelsbolaget Unibets kommersiella samarbete och konstaterat att det finns flera problem. Marknadsföring av utländska penningspelsbolag är förbjuden i Finland och strider därför också enligt konsumentsyddslagen mot god sed. Marknadsföringen i sociala medier och i en musikvideo uppfyllde inte heller kravet på identifierbarhet av reklam.

I Finland har Veikkaus Ab ensamrätt att anordna och marknadsföra penningspel. Syftet med detta arrangemang är att minska skadeverkningarna av penningspel. I samarbetet mellan JVG och Unibet var marknadsföringen av utländska penningspel riktad till Finland och därför konstaterade Polisstyrelsen att marknadsföringen strider mot lotterilagen. Olaglig marknadsföring strider också mot allmänt accepterade samhälleliga värden och strider därför också mot god sed enligt konsumentskyddslagen. Därför tog även konsumentombudsmannen ställning i frågan.

Kommersiellt samarbete får inte hamna i skymundan

I marknadsföring måste man tydligt berätta om kommersiella samarbeten så att konsumenten genast vet att han eller hon är föremål för kommersiell påverkan. I praktiken skapas identifierbarheten till exempel av en anteckning om reklam eller kommersiellt samarbete genast i början av publikationer i sociala medier. I JVG:s Instagram-publikationer användes i slutet av texten hashtaggen #teamunibet, men i övrigt framgick det inte av publikationerna att det handlar om kommersiellt samarbete.

Det förekom också tydliga brister i marknadsföringens identifierbarhet i JVG:s Frisbee-musikvideo. Artisterna klädde sig i racerförares utrustning, där Unibet var det enda reklammärket. Videon publicerades senare på nytt, och då med suddiga logotyper.

Frisbee-musikvideon publicerades ursprungligen på Unibet Finland-kanalen, så den är en tydlig del av det kommersiella samarbetet mellan JVG och Unibet, men detta framfördes inte tydligt. Även om det kommersiella samarbetet skulle ha varit tydligt för personer som uttryckligen tittade på videon på Unibet Finland-kanalen, kan YouTube-videor också delas i sociala medier, varvid publikationskanalen inte lika tydligt framgår.

”Företagen har alltid ansvar för sin marknadsföring, men även influerarnas och de offentliga personernas ansvar och medvetenhet framhävs ytterligare när de sociala medierna ger nya möjligheter att genomföra marknadsföringssamarbete. Smygreklam är inte godtagbart under några omständigheter”

– konsumentombudsman Katri Väänänen

Konsumentombudsmannens tillsynsverksamhet riktades mot artisterna som yrkesutövare och de ansågs ha verkat som professionella influerare, dvs. marknadsföringen handlade om att idka näring. JVG:s skivbolag meddelade att det inte på något sätt var inblandat i marknadsföringssamarbetet.

JVG förband sig att på konsumentombudsmannens yrkande bland annat se till att marknadsföringen i fortsättningen är identifierbar.

Konsumentombudsmannens riktlinjer för influerarmarknadsföring i sociala medier ger både företag och influerare anvisningar om hur man ska berätta om kommersiella samarbeten.