Kammarkollegiet som sköter utbetalningen av Deturs ersättningar förväntar sig mer information av finländska konsumenter

Detur Finland Oy:s finländska kunder har kunnat ansöka om ersättning av Kammarkollegiet i Sverige för paketresor som inte genomförts på grund av konkurs. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppmanar Deturs finländska kunder att svara på Kammarkollegiets begäran om tilläggsuppgifter, eftersom många ansökningar har visat sig vara bristfälliga.

Kammarkollegiet kan inte avsluta ersättningsärendet i anslutning till Deturs konkurs innan de får svar av de finländska sökande på sina begäranden om tilläggsuppgifter. Kammarkollegiet har bett KKV förmedla information om ärendet. Det lönar sig att svara på Kammarkollegiets kontakt så snart som möjligt för att påskynda ersättningsbesluten.

De finländska konsumentmyndigheterna kan inte påverka Kammarkollegiets beslut eller påskynda dem. Det lönar sig inte för kunderna att kontakta KKV eller Konsumenteuropa i Finland, utan i stället att följa Kammarkollegiets anvisningar.

Konsumenterna har inte rätt till dubbel ersättning. Om de har fått ersättning från annat håll, till exempel från ett kreditbolag, ska de återkalla sin ansökan om ersättning som lämnats till Kammarkollegiet. Annars kan de bli tvungna att återbetala ersättningen från Kammarkollegiet.

Anvisningar för Deturs kunder

  1. Kontrollera din e-post. Kammarkollegiet har per e-post kontaktat de sökande vars ansökan måste kompletteras. Meddelandet är på svenska eller engelska. Använd vid behov avgiftsfria översättningsverktyg som finns på nätet. Genom att lämna in de begärda tilläggsuppgifterna påskyndar du behandlingen av ärendet och betalningen av ersättning . Kom också ihåg att kontrollera din skräppostmapp.
  2.  Kammarkollegiet kan också ta kontakt per telefon. Samtalet kommer från ett telefonnummermret som börjar med +46 870.
  3. Om du redan har fått ersättning helt eller delvis från annat håll, kontakta omedelbart adressen kompletteringresearenden@kammarkollegiet.se och återkalla din ansökan genom att använda mallen nedan. Om du till exempel har betalat bokningsavgiften med kreditkort och fått återbetalning för det beloppet av kreditbolaget, har du rätt till ersättning ur säkerheten till den del du ännu inte har fått ersättning.

Jag har ansökt om ersättning från Matkatoimisto Detur Finland Oy:s resegaranti, totalt XX euro (<resmål >, < planerat avresedatum>). Jag meddelar härmed att jag har fått ersättning från annat håll och önskar återkalla min ansökan helt/delvis (Välj rätt alternativ ).

Ärendets diarienummer är 15.6XXX. (Lägg till diarienumret här om du känner till det.)

E-postutskick till dig som ansökt ur resegarantin gällande Matkatoimisto Detur Finland Oy – Kammarkollegiet