KKV ansöker om förlängning av tidsfristen för handläggningen av YIT:s och Lemminkäinens företagsförvärv till 26.1.2018