KKV gav Tavastehus stad en anmärkning för underlåtenhet att iaktta upphandlingslagen

Enligt ett beslut av Konkurrens‑ och konsumentverket KKV den 5 februari 2021 följde Tavastehus stad inte upphandlingslagstiftningen vid upphandlingen av AI-lösningen Kunta-Kati som direktupphandling.

I juni 2020 avtalade Tavastehus stad om upphandling av chatbotprogrammet Kunta-Kati till stadens webbsida. Efter pilotåret uppgick det uppskattade värdet enligt upphandlingslagen på det tills vidare gällande avtalet till 115 400 euro.

Tavastehus stad hade redan i början av 2020 publicerat ett meddelande om direktupphandling. Staden motiverade direktupphandlingen med tekniska skäl. Enligt staden kan chatboten Kunta-Kati på grund av sina tekniska egenskaper utvecklas tillsammans med andra kommuner som använder samma program och bland annat kan kommunernas gemensamma frågebank användas.

Enligt KKV:s fanns det ingen grund för direktupphandlingen. Upphandlingen borde ha konkurrensutsatts, då även andra tjänsteleverantörer hade liknande lösningar och staden inte visade i sin utredning att de andra leverantörerna inte skulle kunna producera tjänsten.

”Målet med konkurrensutsättning är att säkerställa att skattemedlen används effektivt och att tjänsteleverantörerna behandlas rättvist. Tekniska grunder kan bara åberopas i mycket begränsade, enskilda situationer, då övriga leverantörer inte har förutsättningar att genomföra upphandlingen”, konstaterar sakkunnig Annika Juhola.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:
Sakkunnig Annika Juhola, p. 029 505 3080
Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688.
fornamn.efternamn@kkv.fi