KKV godkände företagsaffär mellan DNA och TDC

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 26 maj 2014 ett företagsförvärv, där DNA Ab köpte TDC:s affärsverksamhet i Finland (TDC Ab Finland och TDC Hosting Oy).

Affären gäller särskilt marknaden för företagstjänster inom datatrafik och kommunikation. Båda parterna i företagsaffären erbjuder dessutom hostingtjänster för företagskunder och hyr ut stamnät och master till andra operatörer och tjänsteleverantörer. DNA är verksamt också på marknaden för uthyrning av mobilnät, abonnentförbindelser och överföringsförbindelser, vilka förhåller sig vertikalt till TDC:s verksamhet.

Enligt KKV:s utredningar utgör företagsförvärvet inget märkbart hinder för konkurrensen. Även efter förvärvet finns det tillräckligt många alternativa aktörer som skapar ett konkurrenstryck på marknaden. Tröskeln för ingripande enligt konkurrenslagen överskreds därmed inte.

I KKV:s beslut ingår affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först när affärshemligheterna har avlägsnats, det vill säga om ca två veckor.