KKV godkände Keskos förvärv av Autocarrera

Konkurrens- och konsumentverket godkände den 24.11.2016 en företagsaffär som innebär att VV-Auto Group som ägs av Kesko Abp förvärvar Oy Autocarrera Ab.

Enligt Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) bedömning utgör företagsaffären inget väsentligt hinder för konkurrensen på marknaden i Finland. Den ökning av marknadsandelen som företagsförvärvet tillför är obetydlig och marknaden kommer även efter företagsaffären att ha andra konkurrerande aktörer.

VV-Auto ingår i Kesko-koncernen, vars moderbolag är Kesko Abp.  VV-Auto importerar Volkswagen, Audi och SEAT personbilar till Finland.  Dessutom importerar VV-Auto Volkswagen nyttofordon samt MAN lastvagnar och bussar. VV-Autos dotterbolag VV-Autotalot Oy bedriver minutförsäljning och eftermarknad för dessa produkter.

Autocarrera bedriver minuthandel med personbilar och lätta motorfordon och är Finlands enda importör av personbilar av märket Porsche.

Utöver import och försäljning av bilar tillhandahåller VV-Auto och Autocarrera underhålls-, reparations- och reservdelstjänster.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information: forskare Laura Kauppila, tfn 029 505 3335.