KKV gör en mer ingående utredning av konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Terveystalo och Diacor

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling i företagsförvärvet där Terveystalo Healthcare Oy förvärvar bestämmanderätt över Diacor Terveyspalvelut Oy.

Terveystalo och Diacor erbjuder båda hälso- och sjukvårdstjänster och har arbetsgivare, försäkringsbolag och privatpersoner som kunder. Terveystalo är en riksomfattande aktör, vars marknadsposition relativt sett är starkast i norra och östra Finland. Diacor å sin sida är en regional aktör med verksamhetsställen i huvudstadsregionen och Åbo.

Utifrån KKV:s preliminära utredningar kan företagsaffären leda till skadliga konkurrenseffekter på marknaden för hälso- och sjukvårdstjänster. Den koncentration som företagsförvärvet mellan parterna bildar skulle på flera ställen utgöra den klart största aktören på marknaden sett till marknadsandelar. Då Diacor försvinner från marknaden blir marknaden för företagshälsovårdstjänster särskilt i huvudstadsregionen koncentrerad på ett märkbart sätt.

I den fortsatta utredningen undersöker man om företagsförvärvet i väsentlig grad förhindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en väsentlig del av den på grund av att förvärvet resulterar i eller stärker en dominerande marknadsställning. KKV kan vid den fortsatta utredningen godkänna företagsaffären som sådan, ställa villkor för godkännande av affären eller framställa att marknadsdomstolen förbjuder affären. Enligt konkurrenslagen ska den fortsatta utredningen slutföras inom tre månader.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter det att affärshemligheterna har avlägsnats, dvs. om cirka två veckor.

Mer information:

Forskningschef Maarit Taurula, tfn 029 505 3381
fornamn.efternamn@kkv.fi