KKV utreder närmare konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Mehiläinen och Fysios

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där Mehiläinen Oy förvärvar Fysios Holding Oy.

Mehiläinen är en koncern som tillhandahåller hälso- och socialtjänster och som verkar brett på marknaden för hälso- och socialtjänster. Fysios är en fysioterapikedja vars affärsverksamhet fokuserar på fysioterapins olika delområden.

Utifrån KKV:s preliminära granskning kan företagsförvärvet orsaka skadliga konkurrenseffekter på marknaden för fysioterapitjänster i de flesta ekonomiska regioner, i synnerhet på marknaden för fysioterapi som betalas av privatkunder. Enligt verkets bedömning måste man ännu granska de eventuella konkurrenseffekterna av företagsförvärvet på marknaden för fysioterapi som betalas av arbetsgivare.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information:
Sakkunnig Aino Jankari, tfn 029 505 3032
Direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.