KKV utreder närmare konkurrenseffekterna av företagsförvärvet mellan Valio och Heinon Tukku

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder fortsatt behandling av företagsförvärvet där Valio Oy förvärvar Heinon Tukku Oy.

Valio är ett livsmedelsföretag som förädlar och saluför i huvudsak mjölkprodukter. Det ägs av 14 mjölkproducerande andelslag. Valio erbjuder också tjänster för foodservice- och industrikunder. Heinon Tukku är en partihandel för dagligvaror, vars huvudsakliga kunder är foodservice-kunder, dvs. hotell, kaféer, cateringtjänster, restauranger, servicestationer, kiosker och offentliga storkök.

Ämbetsverket har i sina utredningar under den första behandlingen genom begäran om utlåtanden och utredningar hört konkurrenter, kunder och varuleverantörer. I den preliminära granskningen har det framkommit vertikala konkurrensbekymmer med anknytning till att företagsförvärv mellan företag som är verksamma inom olika distributionsled. Dessa gäller särskilt överföringen av känslig information från konkurrenterna till det företag som bildas till följd av företagsförvärvet.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Tilläggsuppgifter:

Ledande sakkunnig Laura Kauppila, tfn 029 505 3335
direktör Sanna Syrjälä, tfn 029 505 3385
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.