KKV utreder närmare konkurrenskonsekvenserna av företagsvärvet mellan Hankkija och SSO Rauta-Maatalous

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) inleder en fortsatt behandling av företagsförvärvet där Hankkija Oy köper SSO Rauta-Maatalous Oy:s jordbruksaffärsverksamhet.

Hankkija är ett bolag som hör till den danska Danish Agro-koncernen och som huvudsakligen handlar med jordbruksprodukter och maskiner. Jordbruksaffärsverksamheten inom SSO Rauta-Maatalous består av spannmålshandel och handel med produktionsförnödenheter inom jordbruket i Saloregionen. SSO Rauta-Maatalous är en del av Suur-Seudun Osuuskauppa, som verkar i åtta kommuner inom Västra Nyland och östra delen av Egentliga Finland.

KKV har i sin preliminära granskning fäst särskild uppmärksamhet vid att företagsvärvet kan medföra skadliga konsekvenser på marknaden för anskaffning och återförsäljning av spannmål. Enligt KKV:s preliminära utredningar kan parternas marknadsandelar på marknaderna i fråga vara betydligt högre än de beräkningar parterna presenterat. Dessutom är parternas sammanlagda marknadsandelar betydande även på andra marknader för återförsäljning av jordbruksprodukter.

KKV anser att det är nödvändigt att fortsätta utredningen av företagsförvärvets konkurrenseffekter. Under den fortsatta behandlingen undersöks om företagsförvärvet väsentligen hindrar en effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den. Under den fortsatta behandlingen kan KKV godkänna företagsförvärvet som sådant, ställa villkor för godkännandet eller föreslå att marknadsdomstolen förbjuder förvärvet. Den fortsatta behandlingen kan pågå i högst 69 arbetsdagar. Marknadsdomstolen kan förlänga behandlingstiden med högst 46 arbetsdagar.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information:
Specialsakkunnig Pontus Ranta, tfn 029 505 3747
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162
förnamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning. Vid behov sker behandlingen av anmälan om företagsförvärv i två steg. Den så kallade första behandlingen tar högst 23 arbetsdagar. Om det är uppenbart att förvärvet inte har negativa konkurrenseffekter eller om de negativa effekterna kan förhindras genom villkor som parterna föreslår, godkänns förvärvet vid den första behandlingen. I annat fall fattar konkurrensverket beslut om att överföra ärendet till fortsatt behandling där förvärvet och dess konkurrenseffekter utreds grundligt.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.