Konkurrens- och konsumentverket godkände företagsförvärvet mellan Elixia och SATS på vissa villkor

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände i går på vissa villkor företagsaffären där Altor Fund III och TryghedsGruppen smba förvärvade tillsammans bestämmanderätt i HFN Group AS. Villkoren gäller för motionscentermarknaden i Esbo och Vanda.

Altor Fund III har bestämmanderätt i den nordiska Elixia-motionscenterkoncernen och TryghedsGruppen smba äger Health & Fitness Nordic AB som verkar i Finland via SATS-kedjan. Elixia och SATS erbjuder sina medlemmar ett fullt utbud av motionstjänster som inkluderar bland annat många slag av motion i grupp, träning i gym och personal training-tjänster.

KKV utredde företagsförvärvets konsekvenser för konkurrensen på motionscentermarknaden i Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo och Jyväskylä. Enligt KKV:s förvärvsanalys förhindrar företagsförvärvet mellan Elixia och SATS väsentligt konkurrensen och leder sannolikt till att priserna stiger på den lokala motionscentermarknaden i Esbo och Vanda. Inte heller konkurrenternas reaktioner, kundernas förhandlingskraft eller inträdet i branschen kan anses i tillräckligt stor utsträckning upphäva trycket på prisförhöjning som förvärvet skapar.

KKV utförde en enkät bland Elixia:s och SATS:s kunder i december 2013. Den ekonomiska analysen som KKV gjorde på basis av enkätens resultat visar att Elixia och SATS klart är varandras närmaste konkurrenter och att deras kunder inte ser andra alternativ till dem. Enligt KKV:s ståndpunkt har just denna analys, som grundar sig på den nära konkurrensen, en central ställning vid bedömningen av konkurrenseffekterna av förvärvet mellan Elixia och SATS.

Konkurrensproblem som uppstår av ett företagsförvärv kan ofta undanröjas med villkor som ställs som krav för att ett förvärv ska kunna realiseras. Altor och TryghedsGruppen förbinder sig till att sälja affärsverksamheterna SATS i Iso Omena i Esbo och motionscentret SATS i Dickursby i Vanda. Försäljningen av motionscentren undanröjer en avsevärd del av den horisontala överlappningen och förhindrar att priserna stiger på motionscentermarknaden i Esbo och Vanda.

KKV utredde också konkurrenssituationen på motionscentermarknaden i Helsingfors, Åbo och Jyväskylä, men drog den slutsatsen att företagsförvärvet inte väsentligt förhindrar konkurrensen på dessa marknader. På dessa marknader finns efter företagsförvärvet tillräckligt många alternativa aktörer som skapar ett konkurrenstryck för koncentrationen. Det finns således inget behov att ingripa i verksamheten i enlighet med konkurrenslagen.

Beslutet som KKV gav i går innehåller flera av parternas affärshemligheter. Beslutet kan publiceras först efter att affärshemligheterna har strukits, det vill säga om cirka två veckor.