Konsumentmyndigheterna i EU och kommissionen: Konsumentskyddet för mobilspel måste förbättras

Konsumentmyndigheterna i EU-länderna och Europeiska kommissionen diskuterar i dag och i morgon problem som gäller mobilspel med Apple, Google och förbundet för spelföretagare.

Mobilspel marknadsförs ofta som gratisprodukter, även om man i praktiken inte kan spela dem ordentligt utan att göra inköp i själva spelet. Företag som erbjuder mobilspel har också debiterat konsumenters kreditkort utan att dessa har varit medvetna om det.

För att åtgärda problemen kring mobilspel träffar Europeiska kommissionen och nätverket för konsumentmyndigheter inom EU (CPC, Consumer Protection Cooperation) idag och i morgon representanter för Apple, Google och det europeiska förbundet för spelutvecklare (The Interactive Software Federation of Europe, ISFE). De kräver att företagen förbinder sig vid att beakta konsumenternas rättigheter i sin verksamhet.

Kommissionen och CPC kommer bland annat att påminna företagen om hur ordet ”gratis” får användas i spelreklamen. Reklamen får inte missleda konsumenten att tro att spelet är gratis, om man i själva verket måste betala för att få spela.

Apple, Google och spelutvecklarna måste också beakta de minderårigas särställning. Spelen får inte uppmana barn att köpa produkter eller locka dem att övertala föräldrarna att köpa dem.

För att konsumenterna inte ska debiteras utan att de är medvetna om det måste företagen berätta klart och tydligt om betalningsarrangemangen. Faktureringen får inte ske automatiskt, utan först när konsumenten har gett sitt tydliga godkännande. Företagen måste också ange en e-postadress dit konsumenterna kan skicka frågor och eventuella klagomål.

Kommissionen och konsumentmyndigheterna i EU-länderna iakttar om Apple, Google och andra spelföretag förändrar sin verksamhet och kommer vid behov att vidta vidare åtgärder.

Läs mera:
EU-kommissionen och EU-länderna tar upp konsumenternas problem med appbransche (Kommissionens meddelande 27.2.2014)