Konsumentombudsmannen föreslår en påföljdsavgift på en miljon euro till Maskun Kalustetalo för vilseledande marknadsföring av realisation

Enligt konsumentombudsmannens utredning vilseleder Maskun Kalustetalo konsumenterna i sin marknadsföring. Då företaget marknadsför möbler använder de sig av jämförelsepriser, rabattprocenter och andra uttryck om rabatter i samband med försäljningspriset för att skapa en uppfattning om stora rabatter för konsumenterna. Dessa ger inte en sanningsenlig bild av prisnivån vid Maskun Kalustetalo.

Enligt konsumentombudsmannens utredningar har de rabatterade priserna som Masku uppgett i sin marknadsföring beräknats på sådana priser som företaget i verkligheten inte har tagit ut. Möbler har sålts till rabatt- eller erbjudandepriser cirka 80–90 procent av den totala försäljningstiden.

Det är inte förbjudet att erbjuda konsumenterna stora rabatter. Rabatter får dock inte användas för att ge en vilseledande bild av en stor rabatt på till och med mer än tusen euro, om produkten i praktiken nästan aldrig erbjuds till det större så kallade normalpriset.

En fungerande priskonkurrens och erbjudandet av rabatter gynnar konsumenten, men det är otvetydigt förbjudet att lämna osann information och använda vilseledande uttryck. Säljfrämjande åtgärder av möbler kan inte bygga på ett missbruk av konsumenternas förtroende.

Masku har i sin marknadsföring hänvisat till ett jämförelsepris som är högre än det verkliga försäljningspriset och har gett genomsnittskonsumenten vilseledande information om den faktiska förmånligheten på priserna av de möbler som bolaget marknadsför. Detta har lett till att konsumenter har fattat köpbeslut som hen inte skulle ha fattat utan de uttryck som tyder på ett nedsatt pris eller ett förmånligt pris.

Förbud och viten fick inte slut på den vilseledande marknadsföringen – för första gången föreslås påföljdsavgift

Maskus marknadsföring har på ansökan av konsumentombudsmannen tre gånger behandlats som ett marknadsrättsligt ärende i marknadsdomstolen. Marknadsdomstolen har i sina domar i besluten MAO: 655/09, MAO: 68/11 och MAO: 385/16 förbjudit Masku att marknadsföra rabatter och erbjudanden som strider mot konsumentskyddslagen samt två gånger dömt ut vite som förelagts Masku för att förstärka förbudet.

Marknadsdomstolens förbud och vitena som förelagts för att förstärka förbuden har inte haft den eftersträvade effekten på Maskus marknadsföring. Hotet om utdömande av vitena som förenats med förbuden har inte heller utgjort ett hinder för att idka marknadsföring som strider mot konsumentskyddslagen.  .

Marknadsdomstolens förbud och vitena som förelagts för att förstärka förbuden har inte haft den eftersträvade effekten på Maskus marknadsföring. Hotet om utdömande av vitena som förenats med förbuden har inte heller utgjort ett hinder för att idka marknadsföring som strider mot konsumentskyddslagen.

Direktör Miina Ojajärvi anser det motiverat att påföra påföljdsavgift för att effektivisera tillsynen:

”Förbudet som har förenats med vite har inte varit effektivt, eftersom de förelagda vitena särskilt gällande Masku inte har haft en tillräckligt varnande effekt. Det är viktigt att en tillräckligt stor påföljdsavgift kan påföras för ett uppsåtligt brott mot konsumentskyddslagen ”.

Läs mer:

Meddelande 27.6.2016: Marknadsdomstolen dömde Masku att betala vite på 100 000 euro för fortsatt marknadsföring av realisation

Meddelande 3.7.2015: Marknadsdomstolen dömde Masku att betala vite på 100 000 euro för fortsatt marknadsföring av realisation