Konsumentombudsmannen försatte Suomen terveysravinne Oy i marknadsföringsförbud för vilseledande marknadsföring av näringstillskott

Suomen terveysravinne har inte berättat tydligt i sin telefonmarknadsföring vad beställaren förbinder sig till och vad beställningen kommer att kosta.

Suomen terveysravinne har per telefon erbjudit konsumenter näringstillskott vid namn Kehon vartija åtminstone under 2013 och början av 2014. Telefonförsäljarna betonade hur förmånlig beställningen var och att introduktionspaketet inte förpliktigar kunden till något. Däremot berättade de inte tydligt att den som beställer introduktionspaketet automatiskt förbinder sig till ett tidsbundet beställningsavtal om han eller hon inte särskilt annullerar beställningen.

Enligt konsumentskyddslagen ska kunden i ett försäljningssamtal tydligt och begripligt informeras om beställningens innehåll och totalpris samt om ångerrätten. Suomen terveysravinne har inte gjort det, varvid konsumenten trodde sig ingå ett avtal endast om introduktionspaketet.

Konsumentombudsmannen och magistraternas konsumenträttsrådgivare har kontaktats av många konsumenter som har fått en faktura för ett tidsbundet avtal av Suomen terveysravinne, även om de själva anser sig ha beställt endast ett introduktionspaket.

Konsumentombudsmannen förhandlade med Suomen terveysravinne om bristerna i företagets marknadsföring. Eftersom företaget trots förhandlingarna inte har förändrat sin marknadsföring, försatte konsumentombudsmannen det i marknadsföringsförbud den 7 april 2014. Företaget måste följa förbudet vid vite av 100 000 euro.

Anvisningar till konsumenterna

Om du har fått en faktura för ett tidsbundet beställningsavtal av Suomen terveysravinne Oy, även om du själv anser dig ha beställt endast ett introduktionspaket, gör en reklamation antingen per e-post eller rekommenderat brev både till Suomen terveysravinne (asiakaspalvelu@terveysravinne.fi, PL 9, 88601 Sotkamo) och till Svea Ekonomi, som sköter faktureringen (asiakasinfo@svea.fi, Atomvägen 2 C, 00370 Helsingfors).

Om fakturan går till indrivning, gör en skriftlig reklamation om indrivningen till indrivningsföretaget. När du bestrider din betalningsskyldighet och anger en saklig grund får indrivningen enligt lag inte fortsättas innan ärendet har retts ut.

Om reklamationen inte ger resultat lönar det sig att kontakta konsumentrådgivningen.