Konsumentombudsmannen hjälper konsumenter i rätten som fått en stämning av PIPA Business Oy

PIPA Business Oy har kallat flera konsumenter till rätten när dessa har låtit bli att betala avgifter som bolaget krävt. Konsumentombudsmannen bedömer att det finns oklarheter i anslutning till bolagets fordringar som är föremål för indrivning och hjälper konsumenter i tingsrätterna i Vanda och i västra Nyland.

Bolaget PIPA Business, som är registrerat på Seychellerna, har fakturerat för Servipro Oy:s och TeleOne Oy:s tjänster, vilka hänför sig till snabbkrediter som Suomen Rahoitusyhtiö Oy har beviljat. De aktuella snabbkrediterna har varit bland annat Glee-luotto, Siljalaina och Finnlaina.

TeleOne har erbjudit kredittagarna en tjänst med vilken de kan skjuta upp förfallodagen genom ett sms. Servipro har å sin sida erbjudit en säkerhet som konsumenten är tvungen att ta, om hen inte lyckas skaffa fram en personlig borgensman för krediten.

Om konsumenterna inte har betalat Servipros eller TeleOnes fakturor har PIPA Business kallat dem till rätten. Rättegångar pågår för närvarande runt om i Finland. Enligt konsumentombudsmannens bedömning har bolagets krav i de flesta fallen ändå varit lagstridiga.

Har du fått en kallelse till tingsrätten?

Om du har fått en kallelse till tingsrätten där motparten är PIPA Business Oy och stämningen gäller Servipros och/eller TeleOnes tjänster ber vi dig kontakta jurist Jari Suurla per e-post (jari.suurla@kkv.fi).