Konsumentombudsmannen i Finland drog Elisa inför marknadsdomstolen för avgiftsbelagda pappersfakturor för telefonabonnemang

Konsumentombudsmannen söker prejudikat hos marknadsdomstolen om tillåtelsen att debitera en separat avgift för pappersfakturor för telefonabonnemang.

Elisa Abp:s bifirma Saunalahti har debiterat sina nya kunder ett faktureringstillägg på 0,95 euro för pappersfakturor för mobiltelefonabonnemang. Från och med den 1 april 2013 har priset för en pappersfaktura varit 1,90 euro för Saunalahtis alla mobiltelefonkunder. Konsument- och konkurrensverket har mottagit många anmälningar om avgiftsbelagda pappersfakturor.

Konsumentombudsmannens ståndpunkt är att pappersfakturan är det sedvanliga faktureringssättet för telefonabonnemang, och man får därför inte debitera en separat avgift för den. Alla som äger ett telefonabonnemang har inte heller möjlighet att ta emot en faktura i en elektronisk form. En del av konsumenterna har ingen internetanslutning, kunskaper i att använda nätbanken eller ens möjlighet att få nätbankkoder. Användaren av ett vanligt telefonabonnemang kan inte heller krävas att ta i bruk nya tjänster eller skaffa ytterligare apparater.

Konsumentombudsmannen anser att det är ett oskäligt avtalsvillkor att debitera en separat avgift för pappersfakturor, men Elisa Abp har en annan åsikt. Konsumentombudsmannen har nu fört ärendet till marknadsdomstolen och kräver att marknadsdomstolen förbjuder bolaget att använda ett avtalsvillkor som tillåter det att debitera konsumenter en extra avgift för pappersfakturor.