Konsumentombudsmannen varnar för obefogade fakturor till minderåriga

Konsumentombudsmannen och konsumenträttsrådgivarna har under de senaste dagarna fått flera förfrågningar från konsumenter om fakturor på 79 euro för månadsmedlemskap i Funlime- och Mediabox-klubben. De flesta mottagarna är minderåriga. Mottagaren ska inte betala en obefogad faktura, men ska reklamera.

Mediabox Oy har inget med saken att göra, utan fakturorna har skickats i dess namn av Vertivas Ltd, vars fakturering sköts av företaget FC-Perintä.

Konsumentmyndigheterna har hört om åtminstone tre modeller som har använts i kampanjen:

  • Konsumenten har via sin smarttelefon deltagit i en tävling där man har kunnat vinna en iPhone eller iPad och därmed omedvetet förbundit sig till en prenumeration.
  • Konsumenten har fått ett meddelande till sin telefon om att användningstiden för en app (till exempel Whatsapp) har gått ut. Konsumenten har ombetts svara med sitt telefonnummer, varefter han eller hon har fått ett meddelande om att ett avtal om månadsprenumeration har ingåtts.
  • I vissa fall verkar det som om konsumenterna inte alls har haft kontakt med företaget, men ändå har fått en faktura.

De flesta fakturamottagarna är minderåriga. Minderåriga personer är juridiskt sett omyndiga och får därmed inte företa andra rättshandlingar än de som med beaktande av omständigheterna är sedvanliga och av mindre betydelse. En beställning mot faktura på internet anses inte vara en sedvanlig rättshandling, och ett avtal som ingåtts av en minderårig person är därför inte bindande utan vårdnadshavarens godkännande.

Enligt konsumentskyddslagen är konsumenten inte skyldig att betala för en vara eller tjänst som han eller hon inte har beställt.

Anvisningar till konsumenten

FC-Perintä har meddelat att företaget inte kommer att fakturera de minderåriga som har fått en faktura från Vertivas Ltd i de ovan beskrivna fallen. Konsumentombudsmannen uppmanar ändå föräldrarna att reklamera till både FC-Perintä och Vertivas Ltd antingen per e-post eller per telefon och meddela att ett avtal som ingåtts av en minderårig person inte är bindande utan vårdnadshavarens godkännande. FC-Perintä har meddelat att företaget för tillfället besvarar e-post inom några dagar.

Konsumentombudsmannen uppmanar också andra som oavsiktligt har tecknat en månadsprenumeration och fått en faktura att reklamera till både FC-Perintä och Vertivas Ltd antingen per e-post eller per telefon. Om en gäldenär bestrider sin betalningsskyldighet och anger en saklig grund får indrivningen enligt lag inte fortsättas innan ärendet har retts ut.

Kontaktuppgifter till FC-Perintäs kundtjänst:
Telefon: 09 4241 7007 (vard. 8.00–17.00)
E-post: asiakaspalvelu@flexcash.fi

Kontaktuppgifter till Vertivas Ltd:s kundtjänst:
Telefon: 09 4241 3939
E-post: tuki@gomediabox.net och tuki@funlime.net

Om reklameringen inte ger resultat lönar det sig att kontakta konsumentrådgivningen. Konsumentombudsmannen kommer att be Vertivas Ltd om en utredning om företagets verksamhet.