Konsumentrådgivningen har i Facebook aktuell information om konsumentens rättigheter

Den riksomfattande konsumentrådgivning har på Kuluttajaneuvonta.fi öppnat en Facebook-sida. På sidan publiceras aktuell information om konsumenternas rättigheter och skyldigheter.

Konsumenträttsrådgivare svarar på kommentarer och meddelanden som skrivs på sidorna. De ger allmänna råd om hur problem mellan konsumenter och företag kan lösas. Konsumenter som behöver personliga råd styrs till konsumentservicekanaler vid den riksomfattande konsumentrådgivningen hos magistraterna.  Konsumenterna kan också kontakta konsumentrådgivningen med den elektroniska blankett som finns på Facebook-sidan.

– I de sociala medierna kan vi föra en dialog med konsumenterna om frågor som berör dem, säger direktör  Marjatta Turunen vid Konkurrens- och konsumentverket.

Sidan upprätthålls av Konkurrens- och konsumentverket och konsumenträttsrådgivarna. Konkurrens- och konsumentverket  styr konsumentrådgivningen i magistraterna. Den ger konsumenter råd och hjälp i problem i anslutning till konsumtion, där parter är en konsument och ett företag.

Läs mer:

Kuluttajaneuvonta.fi i Facebook
Kuluttajaneuvonta.fi / konsumentrådgivning.fi