Många klagomål om webbutiken helsinki-muoti.com – namnet eller de finskspråkiga sidorna berättar inte om webbutikens hemland

Flera konsumenter har kontaktat Konkurrens- och konsumentverket (KKV) angående webbutiken helsinki-muoti.com som säljer kläder och skor. Konsumenterna har upplevt att de blivit lurade eftersom varorna inte har motsvarat det överenskomna i fråga om kvalitet eller storlek. En del konsumenter berättar att de inte fått någon beställning alls. Dessutom ger webbutiken intryck av att den är inhemsk, men leveranserna kommer från Kina.

Konsumentrådgivningen, Konsument Europa Finland och konsumentombudsmannen har fått flera anmälningar om helsinki-muoti.com som marknadsför sig på Facebook och Instagram. Webbutikens webbplats finns på finska och på förstasidan finns Finlands flagga. Konsumenterna har trott att de uträttar ärenden i en finländsk webbutik och först efter att de har fått beställningen har de insett att det är fråga om ett företag som är etablerat utomlands.

På helsinki-muoti.com saknas uppgifter om företagets namn och geografiska adress.  Att produkterna levereras från Asien anges endast i avtalsvillkoren. Enligt Konsument Europa i är helsinki-muoti.com sannolikt en tysk dropshipping-webbutik. Detta innebär att webbutiken inte skickar produkten själv utan den levereras av en tredje part.

"För konsumenterna finns det några fallgropar i samband med beställningar som levereras från länder utanför EU: konsumenten måste betala tullen och om man ångrar köpet är kostnaderna för tillbakasändning till utlandet dyrare om försäljaren har meddelat att den inte ansvarar för dem"

– ledande sakkunnig Mikko Saastamoinen vid Konkurrens- och konsumentverket

KKV har också tagit emot konsumentanmälningar om mycket likadana webbutiker, såsom vantaa-fashionoutlet.com och ake-soreault.com samt andra nätbutiker som verkat inhemska. Typiskt för dessa finskspråkiga men utländska webbutiker är att nästan alla produkter erbjuds till nedsatt pris och det är svårt att hitta kontaktuppgifter.

"Dessutom är det bra att observera att en pålitlig webbutik inte döljer sina kontaktuppgifter, utan uppger dem synligt. Om den enda servicekanalen är en webblankett via vilken uppgifter inte kan sparas, kan det vara svårt att utreda eventuella problemsituationer"

– ledande sakkunnig Mikko Saastamoinen vid Konkurrens- och konsumentverket

Så här tar du reda på i vilket land webbutiken finns

En finskspråkig webbutik eller en webbadress som slutar på .fi betyder inte alltid att affären är inhemsk eller att produkterna levereras från Finland. Om du inte är säker på i vilket land webbutiken är belägen eller varifrån den skickar produkterna, gör så här innan du gör beställningen:

  • Kontrollera webbutikens avtalsvillkor. Villkoren bör innehålla information om i vilket land och på vilken adress webbutiken är belägen. Likaså bör man ange varifrån varorna levereras.
  • Utnyttja karttjänsterna. Om webbutiken till exempel uppger sin egen adress och/eller adress dit varorna returneras, kontrollera var dessa finns.
  • Sök efter andra användares erfarenheter av webbutiken och var den finns genom att skriva namnet på affären i en sökmotor.
  • Skynda inte på beställningen även om det på sidan sägs att erbjudandet endast gäller under en begränsad tid.

Vid problem i webbutiken ska du alltid först kontakta försäljaren och göra en reklamation.

Om du betalar inköpen med kreditkort kan du i problemfall också vända dig till kreditgivaren om säljaren till exempel inte levererar den produkt du betalat.

Konsumentrådgivningen hjälper till att reda ut problemen med inhemska företag. Vid beställning från EU-området, Norge och Island ger Konsument Europa Finland råd.