Marknadsdomstolen har förbjudit spelbutiken Migames telefonnummer med tilläggsavgift

Marknadsdomstolen har enligt konsumentombudsmannens ansökan förbjudit spelbutiken Migame Oy att erbjuda ett servicenummer med högre avgifter än telefonsamtal med grundpris i kundkommunikation angående avtal som redan ingåtts. Marknadsdomstolens beslut bekräftade också konsumentombudsmannens ståndpunkt om att den finska lagstiftningen inte motsvarar kraven i direktivet om konsumenträttigheter.

Marknadsdomstolen förbjöd MiGame Oy med ett vite på 50 000 euro att fortsätta eller förnya förfarandet där MiGame på sina webbplatser latauskoodit.fi, migame.fi och viihdemaailma.fi, sina Facebook-sidor, i sina e-postsvar eller annan kundkommunikation erbjuder kunderna som ingått avtal ett telefonnummer med större avgifter än de som kunden betalar för telefonsamtal till standardnummer i trådtelefonnät eller mobiltelefonnät eller avgifter i enlighet med telefonanslutningen, som överstiger den kalkylmässiga normaltaxan.

Telefonsamtal till MiGames nationella 0600-nummer med tilläggsavgift har kostat 1,98 euro per minut. Telefonnumret har erbjudits till kunderna för att sköta ärenden i deras befintliga avtal. I sådana ärenden får företaget inte ta ut en annan avgift än avgiften i enlighet med kundens telefonanslutning eller enligt en motsvarande, så kallad kalkylmässig normaltaxa, 0,084 euro / minut.

Utöver eller i stället för servicenumret har MiGame erbjudit ett mobiltelefonnummer med grundpris. Marknadsdomstolen konstaterade att MiGame inte i sin kommunikation inte tillräckligt tydligt har angett telefonnumret utan tilläggsavgift för avtalsärenden, och kunderna har inte obesvärat kunnat hitta numret. Enligt marknadsdomstolen har tillgängligheten av kundtjänsten som erbjudits med olika pris medfört betydande och oförmånliga skillnader för kunderna.

Konsumentombudsmannen kräver att lagstiftningen förnyas
Konsumentombudsmannen har redan länge fäst uppmärksamhet vid att konsumentens ställning i telefonärenden inte uppfylls så som EU-lagstiftningen förutsätter och krävt att lagen förnyas. Konsumentombudsmannen har redan 2018 gjort ett initiativ till justitieministeriet om ändringsbehoven i lagstiftningen och motiverat behoven bland annat med EU-domstolens beslutspraxis.

Marknadsdomstolen fastställde nu i sitt förbud i enlighet med EU-domstolens beslutspraxis att telefonsamtal om avtalsärenden inte får leda till högre avgifter för konsumenter än normala telefonsamtal till geografiska tråd- eller mobiltelefonnummer. Därtill konstaterade marknadsdomstolen i enlighet med ståndpunkten i konsumentombudsmannens initiativ att konsumenter vars telefonanslutning omfattar telefonsamtal till mobiltelefonnummer med fasta pris inte får utsättas för tilläggskostnader när de uträttar ärenden som ingår i ett ingått avtal.

"Marknadsdomstolen bekräftade konsumentombudsmannens ståndpunkt om att konsumenter inte får utsättas för tilläggskostnader till exempel när de meddelar om produktfel per telefon. Det är viktigt att konsumenternas ställning försäkras i fortsättningen enligt EU-lagstiftningen och EU-beslutspraxis. Vi har delgett marknadsdomstolens beslut till justitieministeriet"

– Konsumentombudsman Katri Väänänen

I allmänhet använder företag s.k. företagsnummer som sina kundservicenummer. I den nationella lagstiftningen om kundservicenummer med grundpris har man inte beaktat att de populäraste anslutningstyperna hos finländarna är paketanslutningar med månadspris, som inte inkluderar telefonsamtal till företagsnummer. Lagstiftningen har inte försäkrat konsumenternas möjlighet att uträtta ärenden angående avtal som ingåtts med normala telefonsamtalsavgifter, utan telefonsamtal till kundservicenummer leder ofta till högre avgifter än andra telefonsamtal. Problemet med nationella abonnentnummer är därtill att konsumenten alltid även betalar för köandet i dem.

Telefonen är fortfarande ett betydande redskap i kontakten mellan konsumenter och företagare. Den är en viktigt viktig kanal för att sköta ärenden särskilt för många konsumenter som upplever de digitala tjänsterna svåra, och då riktar sig telefonsamtalens högre kostnader särskilt till kunder i svagare ställning.

KKV anser också att faktumet att medborgarna inte kan ringa offentliga samfunds företagsnummer till samma pris som normala mobiltelefonnummer är ett missförhållande.