Marknadsdomstolens beslut om EPS-priskartellen för Jackon Finlands del har vunnit laga kraft

Marknadsdomstolen påförde 3.3.2021 Jackon Finland Ab (tidigare ThermiSol Oy) och UK-Muovi Oy påföljdsavgifter på sammanlagt 3,2 miljoner euro för en riksomfattande priskartell gällande byggisolering. Marknadsdomstolens beslut om Jackon Finlands delaktighet i priskartellen och påföljdsavgiftens belopp har vunnit laga kraft. För UK-Muovis del fortsätter behandlingen av ärendet i högsta förvaltningsdomstolen.

Mer information:

Marknadsdomstolen påförde Jackon Finland Ab och UK-Muovi Oy påföljdsavgifter på 3,2 miljoner euro för en riksomfattande priskartell gällande byggisolering, KKV:s meddelande 03.03.2021