Möbelbutik Sisuste Peltoniemis kunder i svårigheter – tänk igenom före du beställer

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) konsumentrådgivning har kontaktats många gånger om möbelaffären Sisuste-Peltoniemi Oy, som bland annat säljer dyra sängar. Enligt konsumenternas anmälningar fördröjs företagets leveranser regelbundet, avtalade ersättningar betalas inte och det finns brister i kundservicens verksamhet.

Konsumentrådgivningen har i år tagit emot nästan 300 konsumentklagomål från Sisuste Peltoniemi, vilket är ett exceptionellt stort antal för en aktör inom möbelbranschen. Dessutom har konsumentrådgivningen blivit kontaktad om Vita Talalay Finland Oy, som har en nära förbindelse till Sisuste Peltoniemi och vars Freya Beds -sängar marknadsförs och säljs av Sisuste Peltoniemi.

På basis av anmälningarna har leveranserna av produkter som beställts från Sisuste Peltoniemi försenats avsevärt jämfört med det som avtalats. Konsumenterna har ofta betalat produkterna helt eller delvis redan vid beställningstidpunkten, men de har inte levererats efter flera månader av väntan och löften om nya leveranstider. Pengar har för annullerade beställningar inte återbetalats eller så har återbetalningen av pengarna pågått avsevärt länge. Dessutom har det varit svårt för konsumenterna att reda ut problemen med företagets kundservice. Även konsumentrådgivningen har haft svårigheter med att få kontakt med företaget.

Sisuste Peltoniemi marknadsför fortfarande sina produkter synligt bland annat med olika kampanjer för begränsade partier. I dessa uppmanas konsumenterna att fatta ett snabbt köpbeslut. Konsumentrådgivningen uppmanar konsumenter som planerar möbelköp att beakta de observerade problemen och överväga sina inköp.

Dröjsmål är avtalsbrott

Varan ska levereras till konsumenten vid överenskommen tidpunkt. Om säljaren har avtalat om en leveranstid för varan med konsumenten, ska säljaren hålla denna leveranstid. Om konsumenten inte kommit överens om leveranstiden för varan med säljaren, ska du få varan utan ogrundade dröjsmål och senast 30 dagar efter att beställningen gjorts.

Om det sker fördröjningar i avlämnandet av varan, har konsumenten rätt att hålla inne betalningen och kräva att säljaren levererar varan. Om produkten inte levereras inom en rimlig tilläggstid kan konsumenten kräva att köpet hävs och pengarna återbetalas. Om köpet har finansierats med ett kreditavtal, kan man även framställa ett krav på återbetalning av pengarna till kreditbolaget om man vill.  Konsumenten kan också ha rätt till ersättning för de skador som orsakas för konsumenten av dröjsmålet.

Anvisningar för konsumenter

Om du beställer en möbel som levereras först senare:

  • Kräv information om leveranstidpunkten för beställningen.
  • Om det kräves förskottsbetalning av dig, betala inte hela priset i förskott.
  • Betala köpet med kreditkort eller kreditavtal.

 

Gör så här om leveransen av den möbel du beställt från Sisuste Peltoniemi har fördröjts:

  • Gör en skriftlig reklamation till säljare och/eller kreditgivaren, till exempel via reklamationstjänsten.
  • Ge säljaren en rimlig tilläggstid för leverans av produkten. Du kan meddela säljaren vilket datum produkten senast ska levereras till dig.
  • Du behöver inte betala produktens pris förrän du har fått produkten du beställt.
  • Om du har avtalat om att produkten betalas med kredit i flera rater, kan du kräva att kreditgivaren fryser betalningarna tills du har fått produkten.
  • Om du fortfarande inte får produkten kan du kräva att köpet hävs och pengarna återbetalas.
  • Du kan kräva skadestånd om förseningen orsakade dig ekonomisk skada.