Offren för Next-Gens lotteribedrägeri får tillbaka sina pengar från USA:s konsumentmyndighet – i Finland cirka 30 mottagare

USA:s konsumentmyndighet Federal Trade Commission (FTC) återbetalar globalt nästan 25 miljoner dollar till cirka 250 000 konsumenter som förlorade sina pengar i Next-Gens lotteribedrägeri. I Finland får 29 konsumenter återbetalningar för sammanlagt cirka 7 400 dollar. De har fått ett brev från FTC med anvisningar om hur man ansöker om ersättning.

I Next-Gens lotteribedrägeri fick konsumenterna i olika delar av världen e-post där de uppgavs ha vunnit upp till 2 miljoner dollar i lotteriet. För att lösa ut priset måste de dock först betala en avgift på 9–139 dollar.

År 2018 väckte FTC åtal mot personer och företag som låg bakom Next-Gen. Till följd av detta kan de förlorade pengarna återbetalas till offren för bedrägeriet.

I Finland gäller ärendet 29 konsumenter. De ska ansöka om återbetalning via PayPal enligt anvisningarna i det brev de fått av FTC senast den 17.10.2022. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) uppmanar dem som fått ett brev från FTC att bekanta sig med anvisningarna för återbetalning. Mer information fås per e-post på adressen admin@nextgenrefund.com.

Uppdatering 24.10.2022: Ansökningstiden för återbetalning har förlängts till den 31 januari 2023.