Sari Hiltunen blir direktör för Konkurrens- och konsumentverket

Vicehäradshövding Sari Hiltunen tillträder som direktör vid Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) ansvarsområde för konkurrensärenden den 16 mars 2023. Hiltunen är en känd och uppskattad konkurresrättsjurist med lång advokaterfarenhet. Hon kommer att stärka beslutsfattandet och analysen inom KKV:s ansvarsområde för konkurrensfrågor i konkurrensrättsliga och konkurrenspolitiska frågor.

Sari Hiltunen har cirka 30 års erfarenhet av konkurrensfrågor och över 20 års erfarenhet av advokatverksamhet.  Hon har bland annat varit delägare, ledamot i styrelsen och ledningsgruppen i advokatbyrån Castrén & Snellmani 15 år som delägare och 6 år i styrelse, ledningsgrupp och som chef för tjänsten Konkurrensrätt och offentlig upphandling.  Under de senaste åren har hon fungerat som rådgivare och konkurrensrättsexpert via sitt eget företag. Hiltunen har också arbetat vid konkurrensverket och handels- och industriministeriet i slutet av 1990-talet.

KKV är entusiastisk över att få Sari Hiltunen som förstärkning till sin grupp experter.

”Tack vare sin långa advokaterfarenheten ger Sari ämbetsverket och särskilt arbetet inom ansvarsområdet för konkurrensfrågor ett starkt kunnande och en stark syn samt ett nytt perspektiv”, säger Timo Mattila, överdirektör för KKV:s ansvarsområde för konkurrensärenden.

”Inom KKV förenas en utmärkt gemenskap med sakkunniga och ett samhälleligt betydelsefullt arbete för att säkerställa marknadens funktion och främja välfärden. Jag har arbetat som rådgivare på den privata sidan i över 20 år och det är inspirerande att byta perspektiv och lära sig nytt”, konstaterar Sari Hiltunen.

Sari Hiltunen kommer vid KKV att konsultera verkets ansvarsområde för konkurrensärenden i utmanande konkurrens- och förvaltningsrättsliga samt konkurrenspolitiska frågor. Till uppgifterna hör också bland annat att ge råd och stöd till byrån i rättegångar.

Timo Mattila

Överdirektör med ansvar för konkurrensärenden