Ta tag i de ekonomiska problemen i tid

Om du har problem med betalningen av räkningar rekommenderar vi att du tar en titt på Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) nya videor (på finska) med praktiska råd. Du kan undvika betalningsanmärkningar och förlust av kreditupplysningar genom att förhandla fram en ny betalningstidtabell för räkningarna och kontakta den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen i tid.

Till följd av den långvariga recessionen har konsumenternas skuldproblem ökat. Enligt Suomen Asiakastieto har antalet personer med betalningsstörningar ökat kontinuerligt de senaste åren. I oktober 2014 hade 367 000 personer förlorat sina kreditupplysningar.

Konsumenter planerar sällan sin ekonomi. De ekonomiska frågorna blir aktuella för många först i det skedet när man på grund av arbetslöshet eller andra förändringar i livet inte längre kan betala räkningarna.

Man ska dock inte låta sig lamslås av dessa problem, utan i stället agera genast. KKV har till stöd för konsumenterna producerat tre videor, som snabbt ger praktiska råd för hur en situation kan redas ut. I den första videon ges rådet att först betala de räkningar som har med boendet att göra. Det lönar sig att sköta de små räkningarna och skulderna före de stora, eftersom de små proportionellt sett orsakar större extra kostnader vid indrivning.

I den andra videon åskådliggörs hur obetalda räkningar leder till betalningsanmärkning. För den som har en betalningsanmärkning är det bland annat svårt att få kredit, hyresbostad och mobiltelefonabonnemang. I videon ges rådet att bryta skuldanhopningen så fort som möjligt genom att förhandla om tilläggstid för betalningen av räkningar eller lån.

I den tredje videon påminner man om att det inte lönar sig att grubbla över ekonomiska problem länge. Du kan kontakta den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen genast när du inte kan betala räkningarna längre.

På KKV:s Youtube-kanava finns också en video om hur du ska gå tillväga om du får en bedrägerifaktura. Videofilmerna har producerats av Magneetto Media Oy. KKV kommer att publicera fler videor under 2015.

Youtube.com/kkvkanava (på finska)

Information om fakturor och indrivning finns också på KKV:s webbplats