Telefonförsäljning av eltandborstar orsakar tråkiga överraskningar hos konsumenter

Konkurrens- och konsumentverket har i år kontaktats av tiotals konsumenter om eltandborstar som sålts av Dentle. Enligt klagomålen har företaget skickat produkter fastän konsumenten inte har beställt dem. Konsumenterna berättar att de i samtalet fått vilseledande information om produkten och avtalsvillkoren.

Många konsumenter berättar att de endast beställt en billig eltandborste, som framhävts i försäljningssamtalet, men att det också har börjat komma hem borsthuvuden följt av fakturor. Innehållet i avtalet, med andra ord den fortlöpande prenumerationen på borsthuvuden för eltandborsten, hade endast nämnts i förbifarten under samtalet. Avtalets villkor, såsom ångerrätt, hade inte tydligt diskuterats eller så fanns det ingen ångerrätt.

”Inom telefonmarknadsföringen stöter vi ständigt på att konsumenter binds till avtal som de inte har fått tillräckligt med information om. Försäljaren betonar ett erbjudande, en vinst eller en present och avtalets egentliga varaktighet och pris ges mindre uppmärksamhet. Denna typ av marknadsföring är vilseledande. Vi välkomnar varmt regeringsprogrammets skrivelse om att telefonförsäljning ska regleras striktare till skydd för konsumenterna,” säger konsumentombudsmannen Katri Väänänen.

Dentle-produkterna säljs av Super Living Products Ltd som är ett postorder- och webbhandelsföretag baserat i Hong Kong. Anmälningarna från konsumenterna tyder på att företaget har riktat sin marknadsföring i Finland speciellt till svenskspråkiga personer.

Betala inte för en produkt du inte har beställt

En faktura som gäller en produkt som du inte har beställt behöver inte betalas, men saken bör redas ut med försäljaren, exempelvis per e-post. Det lönar sig att returnera produkten först när man har fått returneringsinstruktioner från försäljaren. Företaget kan inte kräva att konsumenten ska bekosta returneringen av en produkt hen inte har beställt. Om du har problem kan du kontakta konsumentrådgivningen och med hjälp av reklamationstjänsten kan du göra en skriftlig reklamation åt försäljaren.