Tidtabellen för betalning av Air Finland-ersättningarna har preciserats

Den som ställer säkerhet börjar betala ersättningarna till konsumenterna denna vecka, och ersättningarna ska vara betalda före utgången av mars. Konkurrens- och konsumentverket (KKV) levererar uppgifterna om ersättningstagarna i Air Finland-konkursen till den som ställer säkerhet, så att ersättningarna kan betalas.  

Flygbolaget Air Finland försattes i konkurs hösten 2012. KKV behandlade i anslutning till konkursen cirka 3 000 ansökningar och gjorde ersättningsbeslut i dessa i slutet av 2012.  En del av Air Finlands kunder var missnöja med besluten och besvärade sig till förvaltningsdomstolarna. Vissa av de beslut som förvaltningsdomstolarna gav sommaren 2014 överklagades till högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen förkastade tidigare denna månad överklagandena mot ersättningsbesluten. Betalningen av ersättning till de sökande kan inledas. Ersättningsprocenten följer det ursprungliga beslutet, dvs. den är cirka 69,5 procent.

Läs även KKV:s meddelande 6.2.2015Ersättningarna i anslutning till Air Finlands konkurs ska betalas till de sökande