Utredning: Över 400 000 hushåll har tv som inte är kapabel att ta emot markbundna tv-sändningar år 2020

Det är inte möjligt att titta på kanalerna i det markbundna tv-nätet efter 31.3.2020, om tv:n eller digitalboxen inte är försedd med en DVB-T2-tuner. Kontrollera funktionen av din nuvarande apparat på toimiikotelkkarini2020.fi

Fritt mottagbara tv-kanaler i antennätet övergår senast 31.3.2020 till ny sändningsteknik i Finland. Den nya DVB-T2-sändningstekniken möjliggör högupplösta HD-sändningar och ett större utbud av kanaler.

Enligt Kommunikationsverkets färska utredning* har endast 53 procent av hushållen med bara mottagning av markbunden tv en tv-apparat eller digitalbox med DVB-T2-tuner. Det betyder att drygt 400 000 antennhushåll inte är färdiga att övergå till ny sändningsteknik.

Kontrollera om din tv är DVB-T2-kapabel på toimiikotelkkarini2020.fi

För att du ska kunna fortsätta titta på tv-sändningar via antennätet också efter ändringen behöver du en tv eller digitalbox försedd med en DVB-T2-tuner. Du behöver inte nödvändigtvis byta ut din nuvarande tv, utan det räcker om du skaffar en digitalbox försedd med en DVB-T2-tuner.

”Säkrast är att skaffa en Antenna Ready HD-apparat som har testats i Finland. Testningen säkerställer bland annat att apparaten fungerar i alla finländska antenn-tv-nät och att undertexter fungerar korrekt”, säger projektchef Tiina Aaltonen från Kommunikationsverket.

Om du inte ser en märkning som anger att apparaten har testats, kontrollera saken med försäljaren.

Enligt Kommunikationsverkets mystery shopping -undersökning från våren 2018** fanns det ingen Antenna Ready HD -logotyp i samband med televisionsapparaterna i nästan två tredjedelar av de undersökta affärerna. Logotypen var betydligt vanligare i samband med digitalboxar och speciellt på deras förpackningar.

”Försäljaren ska på eget initiativ berätta om apparaternas huvudsakliga egenskaper. Vid försäljning ska tekniska egenskaper och svåra termer i anslutning till apparaterna öppnas på ett klart och begripligt sätt”, anvisar jurist Miina Ojajärvi från Konkurrens- och konsumentverket.

Betal-tv-kanaler i det markbundna tv-nätet började redan använda enbart den nya tekniken i maj i fjol. De antennhushåll där man tittar på betal-tv-kanaler använder alltså den nya tekniken och det behövs inte några andra åtgärder.

Ytterligare information:

  • Kommunikationsverket, projektchef Tiina Aaltonen, tfn 0295 390 526
  • Konkurrens- och konsumentverket, jurist Miina Ojajärvi, tfn
    029 505 3155

* Finnpanel: Tv-mätarpanelen 5/2018
** Mer information i mystery shopping-undersökningen [pdf, 2 MB] (på finska)

Kom ihåg åtminstone dessa saker när du köper en tv:

1. KONTROLLERA till exempel hos disponenten om din bostad har ett antennät.

2. FRÅGA försäljaren! Försäljaren är enligt lag skyldig att berätta om apparatens egenskaper.

3. VÄLJ en tv eller digitalbox försedd med en DVB-T2-tuner. En Antenna Ready HD-apparat är ett säkert val eftersom den har testats i Finland.

Kontrollera funktionen av din nuvarande apparat på toimiikotelkkarini2020.fi

Faktabox

  • Cirka 1,2 miljoner tv-hushåll tar emot tv-sändningar via det markbundna tv-nätet och cirka 1,3 miljoner via kabel-tv-nätet. Det finns cirka 900 000 tv-hushåll som inte har någon annan mottagningsmöjlighet (t.ex. IPTV) än det markbundna nätet.
  • DVB-T2 = Sändningsteknik i det markbundna tv-nätet (antennätet) med vilken också HD-sändningarna distribueras. Ersätter så småningom DVB-T-tekniken som för närvarande används parallellt med DVB-T2. Kräver en DVB-T2-tuner i tv-mottagaren eller i digitalboxen.
  • HD = High-definition. Tv-bild av högupplösningskvalitet, mycket skarpare än den traditionella tv-bilden.
  • SD = Standard-definition. Tv-bild av standardkvalitet.