Kommissionen håller på att förnya gruppundantagen i konkurrensreglerna – ett samråd har inletts

EU-kommissionen håller på att förnya två för EU:s konkurrensregler viktiga förordningar: den vertikala gruppundantagsförordningen för distributionsavtal och den horisontala gruppundantagsförordningen för avtal mellan konkurrenter. Nu har en samrådsrunda för båda reformerna inletts.

Med gruppundantagen beviljas undantag från förbud enligt konkurrensbestämmelserna och ges anvisningar för konkurrensrättslig bedömning av avtal mellan företag genom att man beskriver vad som är tillåtet och förbjudet i praktiken. Förutom sammanslutningar för företag och näringsidkare kan även medborgare, myndigheter och andra organisationer uttala sig om reformerna.

Distributionsavtal

Med vertikala avtal avses avtal till exempel mellan tillverkare och importörer eller mellan importörer och återförsäljare. Det är alltså vanligtvis fråga om ett avtal mellan företag som är verksamma inom olika produktions- och distributionsled, där man ofta kommer överens om hur distributionen av produkten eller tjänsten ska ordnas.

Den nuvarande gruppundantagsförordningen upphör att gälla i maj 2022. Samrådet om utkastet till den nya gruppundantagsförordningen som kommissionen har offentliggjort pågår fram till den 17 september 2021.

Mer information om förnyelsen av den vertikala gruppundantagsförordningen och anvisningar för att ge ett utlåtande (på engelska)

Samarbete mellan konkurrenter

Kommissionen håller också på att förnya gruppundantaget för samarbete mellan konkurrenter när det gäller avtal mellan företag inom samma produktions- eller distributionsled.

Den nuvarande gruppundantagsförordningen upphör att gälla i december 2022. För närvarande efterfrågas synpunkter på olika alternativ och deras effekter, varefter kommissionen börjar förbereda själva förslaget till förordningen. Samrådet fortsätter fram till den 5 oktober 2021.

Mer information om förnyelsen av gruppundantagsförordningen gällande horisontalt samarbete mellan företag och anvisningar för att ge ett utlåtande