Konsumentrådgivningens och Konsument Europa Finlands servicetelefonnummer ändras

Telefonnumren till KKV:s rådgivningstjänster byts 4.9.2023.

Konsumentrådgivningens nya telefonnummer är 09 5110 1200.
Det nya numret till konsumentrådgivningens service på svenska är 09 5110 1201.
Det nya numret till Konsument Europa Finlands telefontjänst är 09 5110 1205.

Uträttande av ärenden hos konsumentrådgivningen

Konsumentrådgivningen ger anvisningar, råd och medlingshjälp i tvister mellan konsumenter och företag. Du hittar alla konsumentrådgivningstjänsterna på adressen kkv.fi/sv/konsumentradgivning. Utöver telefontjänsten ingår bland annat kontaktformuläret, reklamationstjänsten för hjälp vid reklamationer och aktuella anvisningar för tjänsterna.

Telefonrådgivningen på numret 09 5110 1201 är öppen må, ti, on, fr kl. 9–12 och to kl. 12–15. Övriga tjänster är tillgängliga också vid andra tidpunkter.

Du kan även följa kundrådgivningen på Facebook och Instagram.

Uträttande av ärenden vid Konsument Europa Finland

Konsument Europa Finland ger information om EU:s konsumentskydd i frågor som gäller gränsöverskridande handel och hjälper till att medla i enskilda tvister där säljaren är etablerad utanför Finland men befinner sig inom EU, Norge eller Island. Konsument Europa Finland samarbetar också med Storbritanniens internationella konsumentcentrum.

Man kan också uträtta ärenden vid Konsument Europa Finland via webblanketterna.

Telefonjouren betjänar på numret 09 5110 1205 i början av hösten må–on kl. 9–12.

Aktuella ärenden vid Konsument Europa Finland kan följas på webbplatsen ecc.fi och på Facebook samt på X (Twitter). Konsument Europa Finland publicerar ett nyhetsbrev fyra gånger per år som kan beställas per e-post.

Samtalets pris vid samtal till nummer som börjar med 09

Att ringa och köa till 09-nummer kostar från fast telefon och mobiltelefon enligt inrikes samtalspris. Priset fastställs utifrån uppringarens abonnemangsavtal. Samtalen ingår i allmänhet i samtalspaketen om uppringaren har ett sådant i användning.