Bytesbilar

Ansvar för en bytesbil

Du kan bli ersättningsansvarig om bytesbilen inte motsvarar de uppgifter du lämnat eller om den är i väsentligt sämre skick än väntat.

Överlämnande av bytesbil till bilaffär

Om man i samband med ett bilköp byter in den bil man använder, räknas dess värde som en del av köpesumman.