Överlämnande av bytesbil till bilaffär

Om man i samband med ett bilköp byter in den bil man använder, räknas dess värde som en del av köpesumman. Bytesbilens pris antecknas i köpeavtalet.

Överlämnande av bytesbil till bilaffär

Om man i samband med ett bilköp byter in den bil man använder, räknas dess värde som en del av köpesumman.

Bytesbilens pris antecknas i köpeavtalet. Om bytesbilens värde sänks på grund av kända fel, bör även felen antecknas noggrant i köpeavtalet.

  • Bilaffären kan inte i efterhand åberopa ett sådant fel eller en sådan brist som kunde ha upptäckts vid en normal inspektion.

  • Bilaffären kan be dig om en skriftlig utredning eller förbindelse till exempel om bilens skick och service innan den överlåts. Om du är osäker på de frågor som ställs, ska du säga det till säljaren. Skriv inte under uppgifter som du inte är säker på.

  • Reservationer i anslutning till skicket på din bil kan påverka bilens bytesvärde, men genom att ge tillräcklig information till bilaffären är det större chans att du slipper efterkrav. De begärda utredningarna befriar inte bilaffären från att utföra en ändamålsenlig inspektion av de bilar som tas emot.

  • Även om säljaren inte skulle kräva en separat utredning om bytesbilen, ska du berätta om sådana fel som säljaren inte kan upptäcka vid förhandsinspektionen. Det är bra att anteckna anmälda fel i köpeavtalet. Sådana fel kan vara till exempel varningslampor som lyser sporadiskt eller ljud som förekommer ibland. Den bilaffär som tagit emot bytesbilen kan inte framställa krav i efterhand på basis av fel som anmälts före överlåtelsen.