Småhus eller höghusbostad

Typanvändare K2: Elbastu elförbrukning 5 000 kWh/år.