Småhus

Typanvändare L1: Rumsspecifik eluppvärmning, elförbrukning 18 000 kWh/år.