Småhus

Typanvändare L2: Ackumulerande eluppvärmning, elförbrukning 20 000 kWh/år