Föråldrade konsumentombudsmannens riktlinjer

Följande riktlinjer har avlägsnas:

  • Att ange priset vid marknadsföring av huspaket
  • Fel i digitalboxar
  • Försäljning och marknadsföring av innehållstjänster via mobiltelefon
  • Marknadsföring gällande uppbindning av mobiltelefoner och anslutningar
  • Prisinformation vid marknadsföring av köksinredning
  • Priserna fram tydligt
  • Serviceboende