Rådgivning för företag i konsumenträttsliga ärenden

Konsumentrådgivningen ger företag handledning i konsumenträttsliga frågor och ger råd för att lösa tvister med konsumenter.

Konsumentrådgivningen ger företag handledning i konsumenträttsliga frågor och ger råd för att lösa tvister med konsumenter.

Du reder ut ditt ärende så smidigt som möjligt om du gör saker i följande ordning:

1. Kontrollera först om det finns ett svar på din fråga

2. Om det inte klargör saken, kontakta konsumentrådgivningen

Konsumentrådgivningen hjälper till med följande:

 • tvister om varor eller tjänster där parterna är en konsument och ett företag. Rådgivningen ger information om bland annat gottgörelse för fel, avtal och betalning
 • i konsumenträttsliga frågor som gäller tillämpningen av lagar om marknadsföring eller avtalsvillkor.

Företag kan be om råd bland annat i situationer där

 • konsumentens krav verkar orimligt och strider mot principerna i konsumentskyddslagen
 • tvisten mellan företaget och konsumenten gäller en ny typ av fråga, för vilken det ännu inte finns en klar tolkning i principerna för konsumentskyddet
 • företaget inte vet om dess avtalsvillkor eller marknadsföring följer konsumentskyddslagen.

Konsumentrådgivningen utreder och medlar i enskilda tvister endast på konsumentens initiativ, om förutsättningarna för medling uppfylls. I dessa situationer får företaget en bedömning av ärendet och kan hänvisa kunden till konsumentrådgivningen.

Konsumentrådgivningen behandlar inte

 • tvister mellan näringsidkare. I dessa frågor kan du be om råd av intresseorganisationerna
 • tvister i anslutning till affär mellan privatpersoner (undantag är bostadshandels- och hyrestvister)
 • tvister mellan ett bostadsaktiebolag och en boende
 • värdepappers- och aktieaffärer
 • ärenden som gäller statliga och kommunala tjänster.

Konsumentrådgivningens kontaktuppgifter

Om ditt ärende redan behandlas av konsumentrådgivningen och du har fått expertens kontaktuppgifter ska du kontakta handläggaren direkt.

 • Konsumentrådgivningens telefonservice

  Servicetid måndag–onsdag kl 9–12, torsdag kl 12–15.

  Obs! Stängd 20.6.

  Du kan ringa konsumentrådgivningen på nummer 09 5110 1201 (måndag–onsdag, fredag 9–12, torsdag 12–15).

  Det kan vara bra att be telefonservicen ringa upp dig, så att du inte behöver stå i kö, utan experten ringer tillbaka. Samtalen besvaras i den ordning de inkommer. Det är inte möjligt att be telefonservicen ringa upp om man ringer från ett hemligt nummer.

  Vänligen ta fram alla dokument om ärendet innan du ringer konsumentrådgivningen.

  Samtalspriser

  Att ringa och köa till 09-nummer kostar från fast telefon och mobiltelefon enligt inrikes samtalspris. Priset fastställs utifrån uppringarens abonnemangsavtal. Samtalen ingår i allmänhet i samtalspaketen om uppringaren har ett sådant i användning.

   

 • Konsumentrådgivningens kontaktblankett

  Obs! Avvikande öppettider i konsumentrådgivningen. Kontaktblanketten stängs för veckoslutet under sommaren på fredagar kl. 15 och öppnas igen på måndagen klo 9. (normalt 24 h)

  Rådgivaren svarar på kontaktförfrågningar per telefon eller e-post senast inom en vecka.

  En expert tar kontakt per telefon eller e-post senast inom fem arbetsdagar. Du får i regel svar per telefon. Telefonsamtalet kommer från ett nummer som inleds med 029 eller så kan det stå ”okänt nummer”.

Hoppa över inbäddat innehåll

Your Europe -portaali

Denna webbplats är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe.

Hittade du det du sökte? Ge respons!