Utformning av avtalsvillkor

Syftet med instruktionerna är att hjälpa näringsidkare

  • beakta principerna för konsumentskydd
  • lösa konsumenträttsliga frågor.

Konsumentombudsmannens meddelanden och avgöranden