Försenad leverans av abonnemanget

Uppgifterna som du fyllt i reklamationstjänsten raderas när du har slutfört reklamationen och slutar använda assistenten. Om du vill ha reklamationen till din e-post sparas de ifyllda personuppgifterna i systemet i högst 24 timmar, varefter de raderas.