Ansvarsområdet för konkurrensärenden

Timo Mattila

Överdirektör med ansvar för konkurrensärenden

Följande enheter och funktioner verkar inom ansvarsområdet för konkurrensärenden: