Ansvarsområdet för konkurrensärenden

Timo Mattila

Överdirektör med ansvar för konkurrensärenden

Sari Hiltunen

Direktör

Antti Norkela

Projektchef

Följande enheter och funktioner verkar inom ansvarsområdet för konkurrensärenden: