Kommunikation

Mediekontakter

Servicetid vardagar kl 9–16

KKV:s kommunikationsenhet bistår i ärenden som gäller verket.

Laura Salmi

Kommunikationsdirektör

Antti Hovila

Ledande sakkunnig i kommunikation

Saara Huikkola

Sakkunnig i kommunikation

Liisa Kairesalo

Kommunikationschef

Emmi Laitiainen

Praktikant

Stella Lausamo

Specialsakkunnig i kommunikation

Tjänstledig t.o.m 31.10.2024.

Anne Makkonen

Sakkunnig i kommunikation

Tuuli Oksa

Sakkunnig i kommunikation

Sakari Seppälä

Ledande sakkunnig i kommunikation

Tuuli Viskari

Specialsakkunnig i kommunikation

Tjänstledig t.o.m 30.6.2024.