Ansvarsområdet för konsumentärenden

Ansvarsområdet för konsumentärenden sköter bl.a. om konsumentombudsmannens övervakningsarbete, konsumentfostran, uppgifter som föreskrivs i paketreselagen, Konsumenteuropa i Finland, handleder region- och lokalförvaltningen i konsumentärenden samt internationellt samarbete i konsumentärenden.

Katri Väänänen

Överdirektör med ansvar för konsumentärenden, konsumentombudsman

Päivi Pronin

Ledsningsassistent

Följande enheter och funktioner verkar inom ansvarsområdet för konsumentfrågor: