Ari Luukinen – Tutkitulla tiedolla vaikuttaja

Konkreettinen hyöty työstäni yhteiskunnalle on tutkitun tiedon tuottaminen lainsäätäjille. Tutkimuksiemme ja tuottamamme tiedon kautta olemme mukana kehittämässä lainsäädäntöä ja vaikuttamassa yhteiskunnallisesti merkittäviin päätöksiin.

Työskentelen tutkimus- ja selvitystöiden parissa viraston vaikutusarviointiyksikössä, ja tällä hetkellä työn alla on summaaristen velkomusasioiden tutkimushanke. Työpäiviini kuuluu asiakirjojen ja aineistojen analysointia, kirjoittamista, raportointia sekä ennen kaikkea yhteisten näkemysten jakamista ja teorioiden testaamista yhdessä tiimin kanssa.

Meillä on työssämme paljon vapautta. Meillä ei ole pitkälle meneviä prosesseja, joiden mukaan pitäisi aina työskennellä, vaan saamme tehdä töitä itselle sopivilla työskentelytavoilla. Toimivan yhteistyön ansioista sovimme tiimin kesken yhteiset tavoitteet, millä keinoilla ne saavutetaan ja mitä se meiltä kaikilta edellyttää.

Osaaminen kehittyy läpi uran

Olen päässyt tekemään kiinnostavia töitä KKV:n tutkimusyksikössä ja sitä ennen Kuluttajavirastossa. Osaamiseni on kehittynyt ensimmäisistä päivistä lähtien. Työssäni minua motivoi ja innostaa myös työskentelytapojen ja -välineiden jatkuva kehittyminen. Yksikössämme työskentelee eri alan osaajia, joka on mielestäni suuri rikkaus. KKV:ssä on laajaa tutkimusosaamista talous- ja oikeustieteistä sekä kuluttajatutkimuksesta.

"Työmme on tullut yhteiskunnassa näkyvämmäksi ja samalla se tavoittaa tavallisen ihmisen hänen arjessaan."

Omien kykyjen tunnistaminen on ollut keskeinen oppi urallani. Työ, jossa oppii jatkuvasti uutta sekä kannustava työyhteisö ovat auttaneet ymmärtämään, mihin kaikkeen itsestä on.

Kuoroharrastus ja salibandy nollaavat pään

Vastapainoa työlleni saan liikunnasta ja urheilusta sekä perhe-elämästä. Pelaan futsalia ja salibandyä. Työt unohtuvat äkkiä myös kuoroharrastuksen parissa.