Töissä KKV:ssä

Tule KKV:lle tekemään töitä kuluttajien ja toimivien markkinoiden hyväksi

KKV:ssä pääset vaikuttamaan koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiin. Vastuullisiin ja monipuolisiin työtehtäviimme kuuluu muun muassa valvontaa, vaikuttamista, tutkimusta, kansainvälistä yhteistyötä, kehittämistä ja viestintää.

Uudet ilmiöt näkyvät työssämme nopeasti. Jatkuva koulutus ja osaamiseen panostaminen varmistavat, että pysymme muutoksissa mukana. Meillä on myös mahdollista kehittää omaa asiantuntijuutta etenemällä vaativampiin tehtäviin tai esihenkilöksi.

Meitä on noin 230 asiantuntijaa 17 paikkakunnalla. Päätoimipaikkamme on Helsingissä, moderneissa toimitiloissa. Työyhteisöömme mahtuu eri-ikäisiä ja erilaisista koulutustaustoista tulevia ihmisiä. Henkilöstön keski-ikä on noin 43 vuotta. 70 % on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon tai lisensiaatin tai tohtorin tutkinnon. Nimikkeitämme ovat esimerkiksi erityisasiantuntija, tutkimuspäällikkö ja ekonomisti. Yleisimpiä koulutustaustoja ovat oikeustiede ja taloustiede, mutta meillä on myös muun muassa yhteiskuntatieteilijöitä, humanisteja ja ICT-ammattilaisia.

Viihdymme KKV:ssä hyvin. Joustavan työajan ja etätyömahdollisuuksien ansiosta työ on mahdollista sovittaa erilaisiin elämäntilanteisiin. Motivaatiota lisäävät kannustavat työkaverit sekä avoin ja rento ilmapiiri. Työtyytyväisyyskyselyssä 2022 kokonaistyötyytyväisyys asteikolla 1–5 oli 4.05 ja henkilöstön tyytyväisyys esihenkilöiden ja johdon toimintaan 3,99. Kumpikin on valtionhallinnon keskiarvoa korkeampi.

Olemme ylpeitä osaamisestamme ja työmme yhteiskunnallisesta merkityksestä. Myös sidosryhmämme arvostavat niitä. Saimme vuoden 2023 sidosryhmäkyselyssä asteikolla 1–5 asiantuntemuksesta arvosanaksi 4,1 ja lisäarvon tuottamisesta kuluttajille ja kansantaloudelle arvosanan 4,2.