Julkiset hankinnat

Tutkimusta julkisten hankintojen tehostamisen vaikutuksista

Suomessa tehdään vuosittain julkisia hankintoja miljardeilla euroilla ja hankinnoilla on suuri merkitys koko kansantaloudelle. Hankinnoissa on hälyttävän vähän kilpailua. KKV:ssä tehdään vaikutusarviointia, jotta hankintojen tehostamisen toimenpiteet tulisivat valittua ja kohdennettua oikein

Lisätietoja 

Jan Jääskeläinen

Tutkimusohjaaja