Työpistetehtävä: Kaupan peruminen

Työpistetehtävän avulla autat oppilaita ymmärtämään, miten kaupanteko sitoo kuluttajaa ja miten kuluttaja voi käyttää kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksiaan.

Harjoitus auttaa oppilasta ymmärtämään, miten kaupanteko sitoo kuluttajaa ja miten kuluttaja voi käyttää kuluttajansuojalain mukaisia oikeuksiaan.

Rakenna viisi työpistettä, joihin oppilaat ohjataan ryhminä. Ryhmät vierailevat kaikissa pisteissä n. 10 minuuttia ja tekevät yhteistyönä sille työpisteelle sijoitetun tehtävän. Jokaiseen tehtävään sisältyy ongelmanratkaisutehtävä ja apukysymyksiä, joiden avulla oppimista ohjataan oikeaan suuntaan. Jokaisen tehtävän yhteydessä annetaan myös vinkkejä siitä, mistä oppilaat löytävät tietoa aiheesta.

Tehtävät käydään lopuksi yhteisesti läpi. Tehtävien tarkastamisessa kannattaa huomioida erityisesti seuraavat näkökulmat:

 • Mitä peruuttamisoikeus tarkoittaa? (ostaminen myymälästä, verkkokaupasta tai yksityiseltä myyjältä eli kansalaiselta)
 • Mikä on reklamaatio ja miten reklamaatio voidaan tehdä?
 • Milloin ja miten tehdyn kaupan voi purkaa
 • Milloin ja miten tuotteen palautus voidaan tehdä
 • Mitä jos myyjä ei toimi sopimuksen mukaisesti?

Työpistetehtävät voi myös tulostaa kuvina (PDF).

Työpiste 1

Tarina: Ostaminen yksityishenkilöltä

Laatikaa tarina, johon sisältyy seuraavat asiat:

 • Kaupanteko kahden yksityishenkilön välillä (esim. ostaminen tutulta tai Facebook-kirpparilta)
 • Ostaja huomaa jälkikäteen, että tuotteessa on jotakin vikaa. Miten hänen tulee toimia?
 • Tarinasta tulee käydä ilmi, onko ostajalla oikeus perua kaupat tai reklamoida tuote kaupanteon jälkeen. Perustelkaa vastauksenne.

Taustatietoa KKV:n sivuilla:

Työpiste 2

Neuvo ystävääsi: Kustomoidun tuotteen tilaaminen

Ystäväsi aikoo tilata verkkokaupasta kihlasormuksen kaiverruksella. Ystäväsi ei ole täysin varma siitä, minkä kokoinen sormuksen tulee olla, mutta aikoo tilata sen siitä huolimatta.

Neuvo ystävääsi vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:

 • Onko ystävälläsi oikeus peruuttaa kauppa ja saada rahat takaisin? Miksi?
 • Miten hänen kannattaa toimia, jotta kaupan peruuttamisoikeus säilyisi?

Taustatietoa KKV:n sivuilla:

Työpiste 3

Ongelmanratkaisutehtävä: Reklamaatio

Ostin sandaalit, joiden hintalapussa luki ’’Ei vaihto- ja palautusoikeutta’’. Ensimmäisellä käyttökerralla huomasin, että sandaalien remmit alkavat irrota. Minulla ei ole kuittia tallessa. Mitä tehdä?

 • Onko ostajalla oikeus reklamoida tuotteesta? Miksi?
 • Tarvitseeko reklamaation tekemiseen kuittia tai muuta tositetta?
 • Mitä tehdä, jos myyjä ei suostu hyvittämään viallista tuotetta?
 • Milloin tavarassa on virhe? Anna kolme esimerkkiä.

Täyttäkää myös reklamaatioapuri, vastapuolena yritys.

Taustatietoa KKV:n sivuilla:

Työpiste 4

Tarina: Vaihto- ja palautusoikeus

Laatikaa tarina, jossa ostaminen tapahtuu myymälässä. Tarinan tulee sisältää seuraavat asiat:

 • Kuluttaja ei sovita tuotetta kaupassa.
 • Kuluttaja haluaa vaihtaa tai palauttaa tuotteen. Onko se mahdollista? Miksi? Millä ehdoilla se onnistuu?
 • Miten toimit, jos myyjä ei suostu vaihtamaan tai palauttamaan tuotetta sovitusti?

Taustatietoa KKV:n sivuilla:

Työpiste 5

Neuvo Millaa: Etämyynnin peruuttamisoikeus

Milla osti verkkokaupan alennusmyynneistä arvokkaat kuulokkeet. Millan kokeiltua kuulokkeita hän huomaa, että ne eivät istu hänelle.

Laatikaa Millalle muistilista etämyynnissä huomioitavista asioista:

 • Miksi Millalla on oikeus perua kauppa ja saada rahat takaisin?
 • Mihin mennessä ja miten peruuttamisilmoitus pitää tehdä?
 • Vaikuttaako kuulokkeiden kokeileminen hyvitykseen?