Peruuttamisoikeus verkkokaupassa

Suurimmalla osalla verkkokaupasta ostettavista tuotteista on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka aikana voit perua ostoksesi ilman erityistä syytä.  Jos perut verkkokauppatilauksen, peruttavaan tilaukseen liittyvä luotto-, vakuutus- tai muu sopimus peruuntuu. Peruuttamisoikeuden sisältö ja se, mistä hetkestä alkaen peruuttamisaika alkaa kulua, riippuvat siitä, oletko ostanut tavaran, palvelun vai digitaalisen sisällön.

Peruuttamisoikeus, kun ostat verkkokaupasta tavaran 

 • Sinun pitää ilmoittaa peruuttamisesta 14 päivän sisällä siitä,  kun vastaanotit tavaran.​

 • Sinun on maksettava palautuskustannukset itse, paitsi​

  • jos myyjä on sitoutunut vastaamaan niistä, tai​
  • jos myyjä ei ole ennen tilauksen tekemistä kertonut, että sinun on vastattava kustannuksista sekä antanut tietoa palautuskustannusten määrästä, jos tavarat eivät ole palautettavissa tavanomaisella tavalla postitse​.
 • Myyjä saa kuitenkin pidättäytyä rahojen palautuksesta kunnes on saanut tavaran takaisin tai voit osoittaa esim. palautuskuitilla, että olet lähettänyt tavaran​.

Peruuttamisoikeus, kun ostat verkkokaupasta palvelun

Verkkokauppaostoksesi voi joskus sisältää sekä palveluita että tavaroita. Peruuttamisajan alkamishetki ja muut peruuttamisoikeuteen liittyvät oikeutesi määräytyvät sopimuksen päätarkoituksen mukaan.

Jos esimerkiksi ostat tietokoneen käyttöönottoasennuksineen, on kyseessä tavaran kauppa, jos ostoksen päätarkoitus on tietokoneen hankkiminen ja tietokoneen arvo on suhteellisesti suurempi kuin käyttöönottoasennuksen. Tällöin peruuttamisaika lasketaan tavaran vastaanottamisesta.

 • Voit pyytää yritystä suorittamaan palvelun peruuttamisajan ollessa voimassa, mutta voit joutua maksamaan kohtuullisen korvauksen palvelun suorittamisesta, jos käytät peruuttamisoikeuttasi.

 • Jos ilmoitat yritykselle palvelun peruuttamisesta peruuttamisaikana, voit vaatia yritystä maksamaan takaisin kaikki maksamasi maksut, jos palvelua ei ole pyynnöstäsi suoritettu.

  Jos peruutat palvelun, jonka suorittaminen on pyynnöstäsi aloitettu

  • joudut maksamaan kohtuullisen korvauksen palvelun suorittamisesta peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä syntyneistä kuluista.
  • joudut maksamaan palvelun kokonaan, jos palvelu on ehditty peruuttamisaikana suorittaa kokonaan ja olet antanut hyväksyntäsi sille, että menetät peruuttamisoikeutesi, kun palvelu on suoritettu kokonaan.
  • sinun ei tarvitse maksaa peruuttamisesta aiheutuneita kustannuksia, jos palvelua ei ole peruuttamisaikana ehditty suorittamaan.
 • Myyjän on palautettava maksusi 14 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesi vastaanottamisesta​.

  Myyjä voi vähentää pyynnöstäsi suoritetun palvelun arvoa vastaan rahasumman, joka lasketaan suhteellisena osuutena sopimuksen kokonaishinnasta.

  Myyjän on palautettava rahasi kokonaisuudessaan,

  • jos palvelua ei ole peruuttamisaikana ehditty suorittamaan.
  • jos se ei ole kertonut peruttamisoikeuden käyttämistä koskevista ehdoista tai peruuttamiseen liittyvästä korvausvelvollisuudesta.

Peruuttamisoikeus, kun ostat verkkokaupasta digitaalista sisältöä

Tavaroiden ja palveluiden lisäksi voit ostaa verkkokaupasta digitaalista sisältöä. Jos digitaalinen sisältö toimitetaan sinulle sähköisesti, peruuttamisoikeutesi sisältö on erilainen kuin tavaran tai palvelun kaupassa.

 • Digitaalisen sisällön sähköisellä toimittamisella tarkoitetaan digitaalisessa muodossa lataamalla, suoratoistona tuotettua tai toimitettua tietoa. Näitä ovat esimerkiksi tietokoneohjelma, sovellus, peli, musiikki, video (muun muassa urheilutapahtuman katseluoikeus) tai teksti (muun muassa näköislehden lukuoikeus).
 • Digitaalinen sisältö voidaan toimittaa sinulle myös muisti- tai tallennusvälineellä (esim. CD- tai DVD-levy) sen sijaan, että se toimitettaisiin sähköisesti esimerkiksi lataamalla tai suoratoistona. Jos digitaalinen sisältö toimitetaan sinulle muisti- tai tallennusvälineellä, kyseessä on tavaran kauppa ja peruuttamisoikeutesi sisältö on sama kuin tavaran kaupassa.
 • Sinun pitää ilmoittaa myyjälle peruuttamisesta 14 päivän sisällä sopimuksen tekemisestä.

 • Menetät peruuttamisoikeutesi mikäli kaikki seuraavat ehdot ovat täyttyneet:

  • jos olet antanut nimenomaisen ennakkosuostumuksen siihen, että digitaalisen sisällön toimittaminen alkaa peruuttamisaikana
  • jos olet hyväksynyt sen, että peruuttamisoikeus puuttuu tällaisessa tapauksessa
  • jos myyjä on toimittanut sinulle vahvistuksen ennakkosuostumuksesta ja hyväksynnästä pysyvällä tavalla.
 • Sinulla on oikeus saada rahasi takaisin kokonaan tai osittain suoritetusta digitaalista sisältöä koskevasta palvelusta, jos:

  • digitaalisen sisällön toimittaminen on aloitettu peruuttamisaikana ilman ennakkosuostumustasi.
  • sinulle ei ole annettu tietoa peruutusoikeuden menettämisestä.

Kuinka verkkokauppaostos perutaan?

Jos haluat perua tekemäsi verkkokauppaostoksen, sinun on ilmoitettava tästä myyjälle selkeällä tavalla viimeistään 14 päivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta tai sopimuksen tekemisestä. Sinun ei tarvitse esittää perusteluja sille, miksi haluat käyttää peruuttamisoikeuttasi.

Pelkkä tavaran palauttaminen tai noutamatta jättäminen postista ei riitä. Kuluttajan vastuulla on tarvittaessa näyttää, että ilmoitus on tehty. Voit ilmoittaa perumisesta myös ennen tavaran toimittamista.

Voit tehdä peruuttamisilmoituksen esimerkiksi

 • yrityksen peruuttamislomakkeella
 • vapaamuotoisesti esimerkiksi sähköpostilla tai palautettavan tavaran mukana toimitettavalla ilmoituksella
 • yrityksen verkkosivuilla, jos yritys tarjoaa tähän mahdollisuuden. Jos peruutusilmoitus on mahdollista tehdä yrityksen verkkosivuilla, kuluttajalla on oikeus saada viipymättä tieto peruutusilmoituksen saapumisesta. Tieto tulee antaa pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla.

 

Mitä tuotteita peruuttamisoikeus ei koske?

Kaikkia verkkokauppaostoksia ei voi perua. Myyjä ei kuitenkaan saa rajoittaa peruuttamisoikeutta muulla kuin laista löytyvällä perusteella.

HUOM! Alla olevien lisäksi on olemassa tiettyjä tuotteita, joita koskevat verkkokaupassa eri säännöt kuin verkkokauppaostoksia yleensä. Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi matkustajaliikenteen liput, joilla ei ole etämyynnin peruuttamisoikeutta. Rahoituspalveluiden etämyyntiä puolestaan koskevat omat, muusta etämyynnistä poikkeavat oikeudet. Rahoituspalveluja ovat esimerkiksi luotot, vakuutukset ja sijoituspalvelut.

 • Sinulla ei ole verkkokauppaostoksen peruuttamisoikeutta, jos:

  • sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan vaatimustesi mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeitasi vastaavaksi, esimerkiksi mittatilausverhot tai tavara, johon on tehty kaiverrus tai nimikointi.
   • Peruuttamisoikeuden menetys ei koske tuotteita, jotka vastaavat standarditavaraa ja jonka muunteluun voit vaikuttaa vain vähäisesti, esimerkiksi erikseen tilattava sohva, johon valitset värin ja materiaalin perusvalikoimasta.
  • sopimus koskee tavaraa, joka voi nopeasti pilaantua tai vanhentua tai on luonteensa vuoksi toimittamisen jälkeen erottamattomasti sekoittunut muiden tavaroiden kanssa, esimerkiksi nopeasti pilaantuvat elintarvikkeet, lämmitysöljy tai puutarhaan levitetty multa.
  • olet avannut sinetöitynä toimitetun tavaran, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa, esimerkiksi piilolinssit, kosteusvoiteet ja lääkkeet.
   • Jos et ole avannut tuotetta, voit perua ostoksen.
  • sopimus koskee alkoholijuomia, joiden hinnasta on sovittu sopimusta tehtäessä ja jotka voidaan toimittaa aikaisintaan 30 päivän kuluttua ja joiden todellinen arvo riippuu markkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa.
  • sinetöitynä toimitettu ääni- tai kuvatallenne tai tietokoneohjelma on avattu.
  • sopimus koskee yksittäisen sanoma- tai aikakauslehden tai aikakausjulkaisun toimittamista. Merkitystä ei ole sillä, kumman aloitteesta sopimus on tehty.
   • Jos kyse on sanoma- tai aikakauslehden tilaussopimuksesta (kesto- tai määräaikainen), sinulla on peruuttamisoikeus.
  • sopimus on tehty huutokaupassa, johon voit osallistua muutenkin kuin etäviestimellä, esimerkiksi julkiset huutokaupat, joihin voi osallistua myös henkilökohtaisesti paikan päällä.
   • Jos kyseessä on pelkästään verkkohuutokauppa, sinulla on peruuttamisoikeus.
  • kulutushyödykkeen hinta riippuu rahoitusmarkkinoilla tapahtuvista vaihteluista, joihin elinkeinonharjoittaja ei voi vaikuttaa ja jotka voivat ilmetä peruutusaikana, esimerkiksi arvometallit.
 • Sinulla ei ole verkkokauppaostoksen peruuttamisoikeutta, jos:

  • olet tilannut palvelun, joka on jo suoritettu kokonaan
   • koska pyysit nimenomaisesti, että palvelu suoritetaan jo peruuttamisaikana, JA
   • myyjä kertoi sinulle etukäteen, että menetät tässä tapauksessa peruuttamisoikeutesi.
    • Jos perut sopimuksen palvelun alkamisen jälkeen, sinun on maksettava myyjälle kohtuullinen korvaus niistä kuluista, joita myyjälle on jo ehtinyt syntyä sopimuksen täyttämisestä ennen kuin myyjä vastaanotti peruuttamisilmoituksesi.
  • sopimus koskee kiireellistä korjaus- tai huoltotyötä paikassa, johon elinkeinonharjoittaja saapuu nimenomaisesta pyynnöstäsi, esimerkiksi kun pyydät elinkeinonharjoittajaa luoksesi korjaamaan vuotavan putken.
  • sopimus koskee
   • majoituksen tarjoamista muuhun kuin asumistarkoitukseen
   • tavaroiden kuljetusta
   • autonvuokrausta
   • ravintolapalvelua tai
   • vapaa-ajanpalvelua, JA
   • sopimuksessa edellytetään suoritusta määrättynä ajankohtana tai määrätyn ajan kuluessa.

  Vapaa-ajan palveluita ovat esimerkiksi huvi-, kulttuuri- ja urheilutapahtumat, harrastuskurssit ja välinevuokraus.

   

 • Sinulla ei ole verkkokauppaostoksen peruuttamisoikeutta, jos olet tilannut digitaalisen sisällön, jonka toimittaminen on sähköisesti aloitettu

  • ennen peruuttamisajan päättymistä, koska annoit tähän suostumuksesi, JA
  • myyjä kertoi sinulle etukäteen, että menetät tässä tapauksessa peruuttamisoikeutesi.

   

Peruuttamisoikeusapuri 

Reklamaatioapuri – Pe­ruut­ta­mi­soi­keu­den ja mak­sun­pa­lau­tuk­sen on­gel­mat ta­va­ran kau­pas­sa

Apurin avulla voit reklamoida myyjälle, jos kaupan peruuttaminen ei ole onnistunut tai rahojasi ei ole palautettu.

Reklamaatioapuri