KKV:n taksiselvitykset: Keskustaksin tutkinta lopetettu

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) päätti 17.8.2021 Etelä-Pohjanmaan alueella toimivan taksivälitysyritys Keskustaksi Oy:n tutkinnan. Päätös on osa KKV:n laajempaa taksiselvitystä, jossa tutkitaan Kela-kyytejä välittävien yritysten mahdollisesti kilpailua rajoittavaa toimintaa.

Taksimarkkinoiden avautuessa kilpailulle KKV sai runsaasti yhteydenottoja taksiyrittäjiltä, joilla oli vaikeuksia saada Kela-kyytejä välityskeskuksilta. Tarkempien selvitysten perusteella ilmeni, että välityskeskusten toiminnassa oli piirteitä, jotka rajoittivat kilpailua ja vaikeuttivat uusien yrittäjien pääsyä alalle. KKV aloitti tämän perusteella keväällä 2019 tutkinnan Kela-kyytejä välittävien keskusten toiminnasta.

Keskustaksi luopui selvitysten aikana KKV:n ongelmallisiksi katsomista menettelytavoista. KKV päätti Keskustaksin tutkinnan, sillä viraston arvion mukaan tehtyjen muutosten ja alan murrostilanteen vuoksi selvitystä ei ole enää tarpeen jatkaa.

KKV on jo aiemmin päättänyt yhdeksän välitysyhtiön tutkinnan. Suurin osa tutkinnan kohteena olleista yrityksistä on selvitysten aikana muuttanut toimintatapojaan. Kolmen yhä tutkinnassa olevan välityskeskuksen selvitykset ovat eri vaiheissa, ja tutkinnoista tiedotetaan myöhemmin niiden valmistuessa.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoa:

Tutkimuspäällikkö Max Jansson, p. 029 505 3688
Erityisasiantuntija Eero Hämäläinen, p. 029 505 3033 (tavoitettavissa 19.8. klo 11–15)
etunimi.sukunimi@kkv.fi