KKV:s taxiutredningar: Utredningen av Keskustaksi har avslutats

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) avslutade den 17 augusti 2021 utredningen av taxiförmedlingsföretaget Keskustaksi Oy, som driver verksamhet i Södra Österbotten. Beslutet är en del av KKV:s mer omfattande taxiutredning där man undersöker verksamhet som eventuellt begränsar konkurrensen bland företag som förmedlar FPA-skjutsar.

Efter avregleringen av taximarknaden kontaktades KKV av många taxiföretagare som hade svårt att få FPA-skjutsar från förmedlingscentralerna. Utifrån noggrannare utredningar framkom det att det i förmedlingscentralernas verksamhet fanns drag som begränsade konkurrensen och gjorde det svårare för nya företagare att komma in i branschen. Därför inledde KKV våren 2019 en utredning av verksamheten vid de centraler som förmedlar FPA-skjutsar.

Under utredningen upphörde Keskustaksi med de förfaringssätt som KKV betraktade som problematiska. KKV avslutade utredningen av Keskustaksi, eftersom det enligt verkets bedömning på grund av de ändringar som företaget genomfört och omvälvningen i branschen inte längre är nödvändigt att fortsätta utredningen.

KKV har redan tidigare avslutat utredningen av nio förmedlingsbolag. De flesta undersökta bolagen har under utredningen ändrat den praxis som KKV bedömde som problematisk. Utredningarna av de tre förmedlingscentraler som fortfarande undersöks är i olika skeden och man informerar om dem senare när de blir klara.

Offentlig version av beslutet (på finska)

Mer information:

Forskningschef Max Jansson, tfn 029 505 3688
Specialsakkunnig Eero Hämäläinen, tfn 029 505 3033
fornamn.efternamn@kkv.fi